Home

Rapport 2008-2009-2010

De gespecialiseerde drugshulpverlening in Vlaanderen verzamelde in 2010 voor de 23e keer de kenmerken van drugsverslaafden die een behandeling starten. Voorkeursproduct, leeftijd, geslacht, enz. geen namen of identificeerbare gegevens. Het rapport over de voorbije 3 jaar geeft 3 trends aan en één aandachtspunt.

Lees en download het volledige rapport in pdf.


Het aantal problematische drugsgebruikers dat een behandeling start in een medisch-sociaal opvangcentrum, een dagcentrum of een residentieel centrum voor ontwenning of behandeling stijgt gemiddeld met 300 per jaar. In 2010 betreft het 4672 behandelingen die opstarten, terwijl 3828 behandelingen gewoon doorliepen. Jaarlijks laten dus 8500 mensen zich in deze centra behandelen voor een drugsproblematiek. Voor 1400 verschillende personen is dit voor het eerst in hun leven.

 


Ongeveer 1700 mensen zijn in behandeling voor opiaatverslaving, 1200 voor afhankelijkheid aan cocaïne of amfetamine en 1300 hebben een ernstig probleem met cannabis. Bij 85% is er sprake van gebruik van meerdere drugs. Cannabis als aanmeldingsklacht zit duidelijk in de lift. In 2008 spraken we van 941 gestarte behandelingen, in 2010 ligt dit aantal 40% hoger op 1314.


Ondanks de stijging van het aantal problematische cannabisgebruikers die doorgaans jonger zijn, stijgt de gemiddelde leeftijd van de personen in behandeling. Elke 3 jaar komt er een jaar bij. In 2010 was de gemiddelde leeftijd 28,7 jaar.


Dit jaar werd er bijzondere aandacht gegeven aan het ouderschap. Naar schatting 30% van de cliënten in behandeling had één of meerdere kinderen. Voor de totale groep cliënten in behandeling  kunnen we spreken over 2400 kinderen waarvan vader en/of moeder in behandeling is voor  drugsproblematiek. Hiervoor worden in de centra bijzondere initiatieven genomen. Omdat een behandeling een ingrijpend, en langdurende gebeurtenis is zijn er centra die een ouder samen met een jong kind opnemen, om de drempel te verlagen Bij ouderschap is netwerking onontbeerlijk, samenwerken met huisarts, OCMW of CAW, kind en gezin, en soms het vertrouwensartsencentrum. De ouderschapsband behouden of herstellen met respect voor het kind is de boodschap. Via activiteiten en aangepaste publicaties wordt aan kinderen uitgelegd wat ouders in behandeling doen.


De gegevensverzameling moet dienen om de evolutie in de problematiek van om hulp vragende drugsverslaafden beter te begrijpen en het behandelaanbod er op af te stellen. Was de anonimiteit van de hulpvrager niet gegarandeerd dan zouden de centra hieraan hun medewerking niet verlenen.