Registratie 2016-2017 en 30 jaar overzicht

 Dit rapport bevat een analyse van de registratiegegevens van de Vlaamse Revalidatie centra gespecialiseerd in drughulpverlening, op basis van de Treatment Demand Indicatorverzameling.

Evolutie Voornaamste Probleemproduct.

In 2017 hebben zich minder mensen voor een behandeling gemeld met een opiaatverslaving dan het jaar voordien, meer mensen met een cocaïneverslaving en ongeveer evenveel cannabisverslaafden.

Beginleeftijd is cruciaal.

De gemiddelde leeftijd van wie een behandeling start is ongeveer 30 jaar. De laatste tijd nam deze elk jaar met een kwart van een jaar toe.

Het eerste gebruik echter, van het voornaamste probleemproduct, situeert zich voor de meeste producten vóór de leeftijd van volwassenheid. Bij cocaïne en opiaten is de groep met een beginleeftijd tussen 18 en 23 jaar net iets groter. Wie later met deze producten is begonnen vinden we veel minder terug onder onze hulpvragers. Dus: Hoe jonger begonnen hoe groter de kans op een afhankelijkheidsproblematiek!

 Justitie als voornaamste doorverwijzer, waar blijft de eerstelijns gezondheidszorg?

Mensen met een middelen problematiek worden slechts in beperkte mate door gezondheids en welzijnsvoorzieningen naar de drugshulpverlening doorverwezen. Van al wie een professionele doorverwijzer vermeldt is dat maar in één derde van de gevallen een welzijnsvoorziening, een ziekenhuis of een huisarts. In 45% van de gevallen is dat iemand uit de justitiële sfeer.

30 jaar overzicht.

Deze manier van registreren zijn we gestart in 1988 zodat we een overzicht van 30 jaar hebben. De lange termijn trends bevestigen de dalende lijn van de heroïne hulpvraag, stijgend voor cocaïne en amfetamine en stabilisering voor cannabis.

 Download het volledige rapport (23 pg).

Vorige rapporten zijn te vinden in het menu '..VLIS'.

Rapport registraties 2015

Het rapport over de kenmerken van druggebruikers die zich in 2015 lieten behandelen in één van de gespecialiseerde centra, lid van VVBV, is beschikbaar. Het betreft een analyse van de Vlaamse gegevens uit de Treatment Demand Indicator  verzameld door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. (J.Antoine, e.a., 2016, De TDI-Registratie in België, WIV Brussel 166p.).

De trends die zich aftekenen zijn: Cannabis als voornaamste product stagneert, Heroïne zakt langzaam verder, Cocaïne stijgt gestaag de laatste 5 jaar, sinds 2011 bijna verdubbeld. De stimulantia worden de grootste groep: Cocaïne en Amfetamine is samen goed voor 36% van de behandelingen. Over de behandelsectoren heen (revalidatie, centra GGZ en kliniek) kiest 64% voor een residentiële behandeling.

Download het VVBV-rapport 2015.

Rapport 2014

Het rapport over de kenmerken van druggebruikers die zich in 2014 lieten behandelen in één van de gespecialiseerde centra, lid van VVBV, is klaar. Het betreft een analyse van de Vlaamse gegevens uit de Treatment Demand Indicator  verzameld door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid.

Een trend die zich ook in 2014 duidelijk doorzet is de toename van de stimulantia gebruikers (cocaine, amfetamine, XTC). Cannabis lijkt gestabiliseerd en heroïne zakt langzaam. Injecteergedrag daalt. Opvallend gebruikersverschil tussen – 20 jarigen (cannabis) en + 30 jarigen (stimulantia en opiaten). Cliënten melden zich rechtstreeks aan of worden doorgestuurd via justitie/politie. Doorverwijzing via  eerste lijn (huisarts) bijna onbestaande!

Download het volledige rapport 2014 (20blz.)

Lees meer over registratierapporten onder het menu Registratie nieuwe behandelingen.

 

Cliëntenregistratie 2013

In 2013 werd voor het eerst de kaap van 5000 nieuw opgestarte behandelingen overschreden. Dat zijn 20 nieuwe behandelingen per werkdag in de 11 organsiaties die gespecialiseerde hulp aanbieden daarvoor door het RIZIV erkend.

De trend van steeds meer behandelingen voor cannabisproblematiek en minder voor opiaatverslaving zet zich door, maar dat geldt alleen voor mannen. Vrouwen, die net geen 20% van het totaal vertegenwoordigen, vermelden het meest stimulantia (amfetamine en cocaïne als voornaamste product, gevolg door opiaten en dan pas cannabis. Ook hier stijgt het aandeel van cannabis gestaag. 

Download het volledige rapport in pdf-formaat (30blz.)

 

Clientenregistratie 2011-2012

Registratiegegevens drugverslaafden in behandeling.

RIZIV geconventioneerde centra 2011-2012

(Bekijk en Download volledige rapport )

De gespecialiseerde drughulpverlening brengt haar rapport uit over de jaren 2011-2012. Met de cijfers van 2012 erbij wordt er nu al 25 jaar geregistreerd.

Door het verzamelen van deze gegevens krijgen we informatie over de drugverslaafden die hulp zoeken in de centra van de VVBV. Is er evolutie in leeftijd? In gebruikt product?

Enzovoort.

Uit dit rapport over de voorbije 2 jaar en vergelijkingen met de voorgaande jaren zijn 2

duidelijke conclusies te trekken:

 

Lees meer: Clientenregistratie 2011-2012