Rapport 2008-2009-2010

De gespecialiseerde drugshulpverlening in Vlaanderen verzamelde in 2010 voor de 23e keer de kenmerken van drugsverslaafden die een behandeling starten. Voorkeursproduct, leeftijd, geslacht, enz. geen namen of identificeerbare gegevens. Het rapport over de voorbije 3 jaar geeft 3 trends aan en één aandachtspunt.

Lees en download het volledige rapport in pdf.


Het aantal problematische drugsgebruikers dat een behandeling start in een medisch-sociaal opvangcentrum, een dagcentrum of een residentieel centrum voor ontwenning of behandeling stijgt gemiddeld met 300 per jaar. In 2010 betreft het 4672 behandelingen die opstarten, terwijl 3828 behandelingen gewoon doorliepen. Jaarlijks laten dus 8500 mensen zich in deze centra behandelen voor een drugsproblematiek. Voor 1400 verschillende personen is dit voor het eerst in hun leven.

 


Ongeveer 1700 mensen zijn in behandeling voor opiaatverslaving, 1200 voor afhankelijkheid aan cocaïne of amfetamine en 1300 hebben een ernstig probleem met cannabis. Bij 85% is er sprake van gebruik van meerdere drugs. Cannabis als aanmeldingsklacht zit duidelijk in de lift. In 2008 spraken we van 941 gestarte behandelingen, in 2010 ligt dit aantal 40% hoger op 1314.


Ondanks de stijging van het aantal problematische cannabisgebruikers die doorgaans jonger zijn, stijgt de gemiddelde leeftijd van de personen in behandeling. Elke 3 jaar komt er een jaar bij. In 2010 was de gemiddelde leeftijd 28,7 jaar.


Dit jaar werd er bijzondere aandacht gegeven aan het ouderschap. Naar schatting 30% van de cliënten in behandeling had één of meerdere kinderen. Voor de totale groep cliënten in behandeling  kunnen we spreken over 2400 kinderen waarvan vader en/of moeder in behandeling is voor  drugsproblematiek. Hiervoor worden in de centra bijzondere initiatieven genomen. Omdat een behandeling een ingrijpend, en langdurende gebeurtenis is zijn er centra die een ouder samen met een jong kind opnemen, om de drempel te verlagen Bij ouderschap is netwerking onontbeerlijk, samenwerken met huisarts, OCMW of CAW, kind en gezin, en soms het vertrouwensartsencentrum. De ouderschapsband behouden of herstellen met respect voor het kind is de boodschap. Via activiteiten en aangepaste publicaties wordt aan kinderen uitgelegd wat ouders in behandeling doen.


De gegevensverzameling moet dienen om de evolutie in de problematiek van om hulp vragende drugsverslaafden beter te begrijpen en het behandelaanbod er op af te stellen. Was de anonimiteit van de hulpvrager niet gegarandeerd dan zouden de centra hieraan hun medewerking niet verlenen.

Evolutie 20jaar kenmerken drugsverslaafden in behandeling

In 2007 is het 20 jaar geleden zijn dat we deze gemeenschappelijke registratie zijn gestart. We presenteren dan ook een overzicht van 20 jaar drugshulpverlening zoals we dat in onze registraties terugvonden. (1988-2007)

Bekijk en download in pdf.

Lees meer: Evolutie 20jaar kenmerken drugsverslaafden in behandeling

Memorandum 2019 VVBV

De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden. Memorandum 2019.

Speerpunten voor een doeltreffende en kwaliteitsvolle Vlaamse Verslaafdenzorg

 

In deze tekst worden de meest actuele speerpunten van de gespecialiseerde drughulpverlening weergegeven, samen met aanbevelingen voor Vlaams beleid.


Lees meer: Memorandum 2019 VVBV

Vlisrapporten Online!

In de sectie "Registratie Nieuwe Behandelingen" kan u voortaan de volledige teksten downloaden van de Vlisrapporten van de laatste 5 jaar door VVBV gepubliceerd. Hierin vindt u de cijfers van de registratie van nieuwe cliënten in de 11 centra lid van VVBV.

Vanaf 2004 presenteerden we deze cijfers in de powerpointvorm en produceerden we een samenvatting met grafieken, ook deze files zijn beschikbaar. 

Download recentste rapport over 2013!

VLIS werkgroep

- Het Vlisproject: de gezamenlijke registratie en publicatie van de patiëntenkenmerken conform de aanbevelingen van de Europese Unie vastgelegd in het TDI protocol.