Home

Rapport 2008-2009-2010

De gespecialiseerde drugshulpverlening in Vlaanderen verzamelde in 2010 voor de 23e keer de kenmerken van drugsverslaafden die een behandeling starten. Voorkeursproduct, leeftijd, geslacht, enz. geen namen of identificeerbare gegevens. Het rapport over de voorbije 3 jaar geeft 3 trends aan en één aandachtspunt.

Lees en download het volledige rapport in pdf.


Het aantal problematische drugsgebruikers dat een behandeling start in een medisch-sociaal opvangcentrum, een dagcentrum of een residentieel centrum voor ontwenning of behandeling stijgt gemiddeld met 300 per jaar. In 2010 betreft het 4672 behandelingen die opstarten, terwijl 3828 behandelingen gewoon doorliepen. Jaarlijks laten dus 8500 mensen zich in deze centra behandelen voor een drugsproblematiek. Voor 1400 verschillende personen is dit voor het eerst in hun leven.

 


Ongeveer 1700 mensen zijn in behandeling voor opiaatverslaving, 1200 voor afhankelijkheid aan cocaïne of amfetamine en 1300 hebben een ernstig probleem met cannabis. Bij 85% is er sprake van gebruik van meerdere drugs. Cannabis als aanmeldingsklacht zit duidelijk in de lift. In 2008 spraken we van 941 gestarte behandelingen, in 2010 ligt dit aantal 40% hoger op 1314.


Ondanks de stijging van het aantal problematische cannabisgebruikers die doorgaans jonger zijn, stijgt de gemiddelde leeftijd van de personen in behandeling. Elke 3 jaar komt er een jaar bij. In 2010 was de gemiddelde leeftijd 28,7 jaar.


Dit jaar werd er bijzondere aandacht gegeven aan het ouderschap. Naar schatting 30% van de cliënten in behandeling had één of meerdere kinderen. Voor de totale groep cliënten in behandeling  kunnen we spreken over 2400 kinderen waarvan vader en/of moeder in behandeling is voor  drugsproblematiek. Hiervoor worden in de centra bijzondere initiatieven genomen. Omdat een behandeling een ingrijpend, en langdurende gebeurtenis is zijn er centra die een ouder samen met een jong kind opnemen, om de drempel te verlagen Bij ouderschap is netwerking onontbeerlijk, samenwerken met huisarts, OCMW of CAW, kind en gezin, en soms het vertrouwensartsencentrum. De ouderschapsband behouden of herstellen met respect voor het kind is de boodschap. Via activiteiten en aangepaste publicaties wordt aan kinderen uitgelegd wat ouders in behandeling doen.


De gegevensverzameling moet dienen om de evolutie in de problematiek van om hulp vragende drugsverslaafden beter te begrijpen en het behandelaanbod er op af te stellen. Was de anonimiteit van de hulpvrager niet gegarandeerd dan zouden de centra hieraan hun medewerking niet verlenen.

TDI cijfers 2018-2019-2020

Hier vindt u het meest recente cijferrapport van onze groep voorzieningen. Het rapport is een weergave van de registraties van cliëntkenmerken in de jaren 2018, 2019 én 2020.

Met start van de gezondheidscrisis in de samenleving en de bezettingsrestricties opgelegd aan voorzieningen is er in 2020 een daling merkbaar, zowel op Vlaams als op nationaal niveau. Daarnaast tonen de cijfers een groter bereik van vrouwelijke cliënten én een positieve evolutie op het vlak van het opleidingsniveau van cliënten.

 


Lees meer: TDI cijfers 2018-2019-2020

Clientenregistratie 2011-2012

Registratiegegevens drugverslaafden in behandeling.

RIZIV geconventioneerde centra 2011-2012

(Bekijk en Download volledige rapport )

De gespecialiseerde drughulpverlening brengt haar rapport uit over de jaren 2011-2012. Met de cijfers van 2012 erbij wordt er nu al 25 jaar geregistreerd.

Door het verzamelen van deze gegevens krijgen we informatie over de drugverslaafden die hulp zoeken in de centra van de VVBV. Is er evolutie in leeftijd? In gebruikt product?

Enzovoort.

Uit dit rapport over de voorbije 2 jaar en vergelijkingen met de voorgaande jaren zijn 2

duidelijke conclusies te trekken:

 

Lees meer: Clientenregistratie 2011-2012

Cliëntenregistratie 2013

In 2013 werd voor het eerst de kaap van 5000 nieuw opgestarte behandelingen overschreden. Dat zijn 20 nieuwe behandelingen per werkdag in de 11 organsiaties die gespecialiseerde hulp aanbieden daarvoor door het RIZIV erkend.

De trend van steeds meer behandelingen voor cannabisproblematiek en minder voor opiaatverslaving zet zich door, maar dat geldt alleen voor mannen. Vrouwen, die net geen 20% van het totaal vertegenwoordigen, vermelden het meest stimulantia (amfetamine en cocaïne als voornaamste product, gevolg door opiaten en dan pas cannabis. Ook hier stijgt het aandeel van cannabis gestaag. 

Download het volledige rapport in pdf-formaat (30blz.)