Home

Welkom

VVBV-logoVVBV staat voor "Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg".

Deze koepelvereniging groepeert alle centra in Vlaanderen die met een vroegere  "RIZIV erkenning" drugsverslaafden behandelen. Het gaat hier zowel over ambulante als over residentiële voorzieningen. Sinds 2019 is het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid officieel beheerder van de taken die het RIZIV tot dan toe op zich nam. Dit brengt heel wat veranderingen en uitdagingen met zich mee, zowel voor de regelgevende overheid als voor centra zelf. 

Op deze site vindt U informatie over de verschillende leden van de VVBV en hun zorgaanbod. Ook kan u informatie raadplegen over onder meer de transitie naar Vlaanderen, over de gezamenlijke registratie van cliëntkenmerken enz.

Website: VERSLAAFDENZORG.BE

 

VVBV werd opgericht in 1990. Momenteel zijn er 12 aangesloten leden. Naast regelmatig overleg en ad-hoc initiatieven zijn er doorlopende gemeenschappelijke activiteiten, zoals:

  • - Het Vlisproject: de gezamenlijke registratie en publicatie van de patiëntenkenmerken conform de aanbevelingen van de Europese Unie vastgelegd in het TDI protocol.
  • - Diverse werkgroepen waar personeel van de verschillende centra  mekaar ontmoeten, overleggen en zich bijscholen. Zo zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van zorgstandaarden voor ambulante en residentiële voorzieningen.
  • Ook wordt VVBV als koepel vereniging vertegenwoordigd in diverse stuurgroepen van de Vlaamse overheid. Op die manier proberen we te wegen op belangrijke beslissingsprocessen.