VACATURE: 1 Medewerker TANDEM (m/v/x)

TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. De werking werd opgericht op 1 maart 2017 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. TANDEM zorgt voor de toeleiding van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid (inclusief verslavingsproblematieken) naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie.

Aanbod
We bieden een voltijds vervangingscontract. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Verwachte duurtijd van de opdracht tot begin juli 2023.
In eerste instantie word je ingezet in de gevangenissen van Oudenaarde, Gent en Ruiselede. Je bent bereid om eventueel ook andere opdrachten te doen naargelang de noden in het team.

Meer info en solliciteren
Kaat Vanthuyne, teamverantwoordelijke TANDEM
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0499/88.49.61

Kandidaten bezorgen een gemotiveerd schrijven + CV aan Kaat Vanthuyne (via bovenstaande contactgegevens), ten laatste op vrijdag 23 september 2022.  
Gelieve er rekening mee te houden dat de sollicitatiegesprekken doorgaan op woensdag 28 september 2022.  


 

Functieomschrijving
De medewerker van TANDEM voert in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid.  Het is zijn/haar taak om informatie te geven over de bestaande hulpverlening en ernaar te streven om, met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en voor zijn bereidheid tot verandering, de personen te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma (ambulant, mobiel of residentieel).

 Takenpakket
•    Realiseren van de afgesproken permanenties in verschillende Vlaamse gevangenissen.  
•    Zicht krijgen op de geestelijke gezondheids- en verwante problematieken van de cliënt: uitklaren van de hulpvraag en inschatten van de motivatie, desgevallend de cliënt helpen in het verduidelijken van de hulpvraag en/of zo nodig werken rond motivatie om tot een hulpvraag te komen.
•    In samenspraak met de cliënt de meest geschikte hulpverleningsvorm uitzoeken.
•    Brug binnen buiten zo vlot mogelijk laten verlopen.  Bereid zijn om de cliënt ook een periode na detentie op te volgen.
•    Zorgen voor de uitbouw en het behoud van de netwerkrelaties met alle geestelijke gezondheidsvoorzieningen en –netwerken (inclusief verslavingszorg).  Organisaties motiveren tot hulpverlening en attestering.
•    Contacten onderhouden en afstemming realiseren met verwijzende instanties en betrokken justitiële diensten in functie van doorverwijzing, opvolging en evaluatie.
•    Instaan voor interne rapportage en verslaggeving (o.a. cliëntkenmerkgegevens registreren in het kader van een duidelijke kwalitatieve evaluatie).
•    Instaan voor follow-up van de doorverwijzingen en dossiers.
Profiel
•    Professionele kennis en vaardigheden:
o    Je hebt kennis en/of werkervaring op vlak van forensische hulpverlening.
o    Door een grondige kennis op vlak van psychopathologie en aanverwante problematieken, kom je tot een juiste indicatiestelling en passende doorverwijzing bij verschillende problematieken.
o    Je hebt een goed inzicht in het hulpverleningsaanbod en bijhorende beperkingen, de aanmeldingsprocedures van verschillende types voorzieningen en kan deze informatie afstemmen op de vraag van de cliënt.
o    Je bent vertrouwd met motiverende gesprekstechnieken.
o    Je begrijpt en respecteert het beroepsgeheim, de deontologie en de morele verantwoordelijkheid die hoort bij deze functie.
o    Je hebt kennis van de verschillende justitiële statuten.
•    Persoonlijke vaardigheden:
o    Mensen respectvol tegemoetkomen in hun vragen en vanuit een open houding perspectieven aanbieden.  Bereidheid tot het werken met divers cliënteel, personen met diverse culturele achtergronden en minderheidsgroepen.
o    Persoonlijk engagement tonen, echt en empathisch zijn (basisvoorwaarde om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen uitbouwen).
o    Dynamisch, soepel en stressbestendig zijn.
o    Zelfstandig kunnen werken, maar ook actief deelnemen aan de samenwerking in het team. Open houding ten aanzien van feedback tussen collega’s in functie van eigen groei als toeleider en van voldoende afstemming binnen het team.
o    In staat zijn om mandaat te kunnen verwerven bij cliënten en hulpverleningscentra waarmee samengewerkt wordt.
Specifieke vereisten
•    Diploma bachelor menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.  
•    Je bezit een rijbewijs B, beschikt over een eigen wagen en bent bereid deze gebruiken voor de job. De werkgever voorziet een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.
•    Talenkennis: je beheerst perfect (mondeling en schriftelijk) het Nederlands.  Je hebt noties van Frans en Engels.
•    Bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.